Zaloguj się, żeby podać dane
niezbędne do przekazania nagrody
Weź udział w promocji „Zyskownie w koncie”, a otrzymasz nawet do:

200 zł
za aktywne korzystanie z Konta Optymalnego w miesiącach
grudzień 2018 r. – marzec 2019 r.
Promocja „Zyskownie w koncie” organizowana jest dla nowych klientów Banku BGŻ BNP Paribas S.A. przez Ad Astra Sp. z o.o.
Regulamin promocji „Zyskownie w koncie”
ZAREJESTRUJ SIĘ W PROMOCJI1
Złóż wniosek o otwarcie Konta Optymalnego
do 25.11.2018 r. za pomocą
Linka promocyjnego
ZAREJESTRUJ SIĘ
OTWÓRZ KONTO
Wniosek o otwarcie Konta Osobistego
można składać do dnia 25.11.2018 r., a umowa
musi zostać zawarta do 12.12.2018 r.
AKTYWNIE KORZYSTAJ Z KONTA
Do 31 grudnia 2018 r. aktywuj Aplikację GOmobile.
W każdym z miesięcy
od grudnia 2018 r. do marca 2019 r.
wykonaj min. 3 przelewy z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji GOmobile) oraz zapewnij Wpływy na kwotę min. 1000 zł


1 Rejestracji w promocji „Zyskownie w koncie” można dokonać od dnia 18 października do osiągnięcia 1000 rejestracji jednak nie dłużej niż do dnia 25 listopada 2018 r.
Sprawdź Regulamin
Uczestnikiem Promocji „Zyskownie w koncie” może zostać działająca jako konsument osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego nie była posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo - rozliczeniowego w Banku, oraz nie jest stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Kiedy otrzymasz premię o łącznej wartości 200. zł?
Pierwszą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za otwarcie konta, aktywację Aplikacji GOmobile do 31 grudnia 2018 r. oraz wykonanie min. 3 przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOmobile) i otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy: grudzień 2018 r. - styczeń 2019 r.

Informację o nagrodzie otrzymasz do 15 lutego 2019 r., a przelew do 28 lutego 2019 r.

Drugą nagrodę w wysokości 100 zł otrzymasz za wykonanie min. 3 przelewów środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub GOmobile) i otrzymanie Wpływów na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł w każdym z miesięcy: luty 2019 r. - marzec 2019 r.

Informację o nagrodzie otrzymasz do 19 kwietnia 2019 r., a przelew do 30 kwietnia 2019 r.

Otwórz konto i weź udział w Promocji!
Konto Optymalne
0 zł
za prowadzenie
rachunku
0 zł
za obsługę karty debetowej
dla posiadacza konta

Sprawdź wszystkie opłaty i prowizje: Tabela Prowizji
Nota prawna

W jaki sposób otrzymam potwierdzenie rejestracji w Promocji „Zyskownie w koncie”?

Potwierdzenie zostanie wysłane na adres mailowy podany przez Ciebie podczas rejestracji w Promocji razem z Twoim linkiem, który umożliwi Ci otworzenie konta w Promocji „Zyskownie w koncie”. Sprawdź proszę wszystkie foldery w skrzynce odbiorczej, również ten, gdzie wpada Spam. Filtry antyspamowe oraz indywidualne ustawienia skrzynki lub programu pocztowego mogą spowodować, że nasza wiadomość nie trafi prosto do Twojej skrzynki odbiorczej. Gdy używasz programu pocztowego, jeżeli masz taką możliwość, sprawdź także skrzynkę odbiorczą i wszystkie foldery poczty z poziomu przeglądarki internetowej.

Czy każdy otwierający konto otrzyma premię 200 zł?

Nie, aby otrzymać premię konieczne jest zarejestrowanie się na stronie www.zyskowniewkoncie.pl, otwarcie konta z Linku promocyjnego i spełnienie wszystkich wymaganych Regulaminem promocji „Zyskownie w koncie” warunków.

Jak składać reklamacje?

Napisz do Organizatora Promocji „Zyskownie w koncie”: kontakt@zyskowniewkoncie.pl lub na adres Organizatora: Agencja Hagen, ul. Skibicka 29, 02-269 Warszawa. Najlepiej użyj maila, który posłużył do rejestracji w Promocji lub podaj ten adres w swojej wiadomości. Opisz swój problem. Jeżeli Twoja reklamacja dotyczy samego produktu lub obsługi bankowej, skontaktuj się bezpośrednio z Bankiem telefonicznie pod numerem infolinii Banku tel. 801 321 123 lub +48 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie wg cennika operatora), wypełnij Formularz reklamacyjny na stronie Banku lub złóż w formie pisemnej lub ustnie do protokołu – osobiście w każdej jednostce Banku obsługującej klientów albo przesyłką pocztową na adres Centrali Banku przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa lub w systemie bankowości internetowej.

Czy mogę założyć kilka kont w Promocji „Zyskownie w koncie” i otrzymać premię kilkukrotnie?

Nie, zgodnie z Regulaminem każdy uczestnik może wziąć udział w Promocji tylko 1 raz. Również w Banku możesz otworzyć tylko jedno indywidualne Konto Osobiste.

Zadzwoń: 22 299 11 50
Infolinia promocji „Zyskownie w koncie” czynna jest
w dni robocze w godz. 9.00-17.00
opłata za połączenie według cennika operatora
Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.

Organizatorem promocji „Zyskownie w koncie” jest Ad Astra Sp. z o.o. (działająca pod nazwą handlową Hagen) z siedzibą w Michałowicach, ul. Polna 16, kod pocztowy: 05-816, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000383723. NIP: 5342468648, REGON: 142893350. Kapitał zakładowy w wysokości 5 000 zł („Organizator”). Adres e-mail: kontakt@zyskowniewkoncie.pl. Informacje o promocji „Zyskownie w koncie”, w tym jej Regulamin, dostępne na stronie www.zyskowniewkoncie.pl, której administratorem jest Ad Astra Sp. z o.o. oraz w siedzibie Organizatora. Promocja „Zyskownie w koncie” trwa do osiągnięcia 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do 25.11.18 r.
Otrzymanie nagród pieniężnych o łącznej wartości do 200 zł w ramach Promocji „Zyskownie w koncie” („Promocja”) wymaga spełnienia łącznie następujących warunków:
Otrzymanie pierwszej nagrody w wysokości 100 zł wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
(i) zgłoszenia w Promocji poprzez prawidłowe i pełne wypełnienie i przesłanie Formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie www.zyskowniewkoncie.pl , w tym złożenie oświadczeń wymaganych do wzięcia udziału i przeprowadzenia Promocji, w okresie od dnia 18.10.2018 r. do osiągnięcia liczby 1000 Rejestracji w Promocji, lecz nie dłużej niż do dnia 25.11.2018 r., ,
(ii) w terminie od dnia 18.10.2018 r. do 25.11.2018 r. złożenie wniosku o zawarcie z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. („Bank”) Umowy ramowej Rachunków Bankowych, Karty oraz Elektronicznych Kanałów Dostępu („Umowa ramowa”) w zakresie indywidualnego konta osobistego wraz z kartą debetową oraz dostępem do bankowości elektronicznej w planie taryfowym Konto Optymalne („Konto Osobiste”) w sposób określony w Regulaminie promocji „Zyskownie w koncie” („Regulamin Promocji”) oraz zawarcie Umowy ramowej w zakresie objętym wnioskiem do dnia 12.12.2018 r.
(iii) aktywowania Aplikacji mobilnej GOmobile do dnia 31 grudnia 2018 r.
(iv) w każdym z miesięcy: grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r. wykona min. 3 przelewy środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji GOmobile)
(v) w każdym z miesięcy: grudzień 2018 r. – styczeń 2019 r. otrzyma Wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł
(vi) posiadanie Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do Bankowości elektronicznej na dzień wydania Pierwszej nagrody
Otrzymanie Drugiej nagrody w wysokości 100 zł wymaga łącznego spełnienia następujących warunków:
(i) spełnienie warunków do otrzymania Pierwszej nagrody
(ii) w każdym z miesięcy: luty - marzec 2019 r. wykona min. 3 przelewy środków z Konta Osobistego za pomocą Bankowości elektronicznej (Pl@net lub Aplikacji GOmobile)
(iii) w każdym z miesięcy: luty - marzec 2019 r. otrzyma Wpływy na Konto Osobiste na łączną kwotę min. 1000 zł
(iv) posiadanie Konta Osobistego wraz z kartą debetową do tego konta oraz dostępem do bankowości elektronicznej na dzień wydania Drugiej nagrody.

Promocja dotyczy osób fizycznych - konsumentów, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, w okresie 24 miesięcy przed datą złożenia wniosku o otworzenie Konta Osobistego w Promocji nie były posiadaczem ani współposiadaczem rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego w Banku, oraz nie są stroną Umowy ramowej na dzień składania wniosku o zawarcie tej umowy w ramach Promocji.
Partnerem Promocji jest Bank BGŻ BNP Paribas S.A. z siedzibą w Warszawie (ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546 oraz kapitał zakładowy w wysokości 97.538.318 zł w całości wpłacony).
Konto Osobiste, o którym mowa w Regulaminie promocji „Zyskownie w koncie” jest oferowane przez Bank. Informacje o Koncie Osobistym z planem taryfowym Konto Optymalne, w tym o opłatach i prowizjach, dostępne są na stronie http://bgzbnpparibas.pl/klienci-indywidualni oraz pod numerem 801 321 123 lub 22 134 00 00 (infolinia czynna 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, opłata za połączenie według cennika operatora).